Mikrokom Gms.Net Hizmetleri

Üstün Bilgisayar

 

• Genel Muhasebe

• İşletme Defteri

• Personel Bordro

• Demirbaş Takip

• Beyanname

modüllerinden oluşur. GMS.NET Yazılımı, Microsoft .NET teknolojisi, C# programlama dili ve MS SQL Server Veritabanı sistemi kullanılarak hazırlanmıştır. Windows XP ve daha sonraki tüm masaüstü ve sunucu Windows İşletim Sistemlerinde çalışır. GMS.NET Yazılımında yeralan modüller arasında tam bir entegrasyon sağlanmıştır. Örneğin, Personel Bordro modülünde hazırlanan bordro tahakkuk sonuçları Genel Muhasebe modülüne fiş olarak, İşletme Defteri modülüne ise gider işlemi olarak aktarılır. Daha sonra, Beyanname modülü bu bilgileri Muhtasar Beyannameyi hazırlarken kullanır.